google-site-verification=Ol7G6-9ojAmqjBSbF4uNeGwp1UBKjK7INXsyuhce2fg

Magdalena Křenková Florianová
Malířka Restaurátorka Básnířka
Painter Restorer Poet

Autorčina tvorba je protkaná staroříšským koloritem. Věnuje se olejomalbě, akvarelu, pastelu, grafice a restaurování, kterému se vyučila v ateliéru svého otce Jan Floriana, řezbáře, malíře, restaurátora. Do grafiky ji zasvětil strýc grafik Michael Florian.
Poezii píše od 13 let. Vyšly jí sbírky básní Měsíc nad Kladinou, Kladina a Protiklady. 

Umělecké klima v rodině otevřel dědoušek Josef Florian, vydavatel Dobrého díla. Jeho knihovna se pro autorku stala zdrojem krásy a spirituality. 

Rodiče Jan Florian a Karla Florianová (výtvarnice) dali nenásilné, ale pevné základy k umělecké dráze svých dětí.

RSS - info o novinkách -  červená ikona